.

Prosinec 2013

Den nezávislosti – Itsenäisyyspäivä

6. prosince 2013 v 17:23 | Lawiane |  Tradice
Vzhledem k dnešnímu datu, 6. prosince, jsem připravila jeden tematický článek.

K tomuto datu totiž náleží významný státní svátek, připomínající osamostatnění Finska a vymanění se z dlouholetého ruského sevření.

Nejprve si stručně povíme, jaké události k osamostatnění vedly:
Finsko bylo první a poslední zemí, které se povedlo využít revoluční události v Rusku roku 1917, k tomu, aby získalo vlastní stát.
Vyostřený vztah k Rusku se ve Finsku projevoval už během první světové války. Jedna tendence byla zůstat k Rusku nadále loajální a udržet si tak dostatečnou autonomii, druhá tendence byla zariskovat a využít zmatků, jimiž byl svět zmítán ve svůj prospěch.
Abdikaci ruského cara Mikuláše II. a následující revoluci berou Finové jako zpřetrhání závazků, jelikož panovník, k němuž se vztahovaly, ani jeho nástupce nadále nejsou. Finsko sestavilo vlastní parlament, který chtěla ruská prozatímní vláda rozpustit, ale finský parlament neuznal její moc.
V listopadu 1917 se moci v Rusku chopí Bolševici, naproti tomu ve finských volbách zvítězila pravice, která s Bolševiky nechtěla mít nic společného. Začátkem prosince tedy finská vláda vyhlásila samostatnost a parlament ji schválil dne 6. 12. Zbývalo už jen, schválení nezávislosti ostatními státy a zřeknutí se nároků Ruska. Za tím účelem byla do Petrohradu vyslána delegace a 31. 12. 1917 byl nový finský stát uznán i Ruskem. Podobná situace už se nikdy neopakovala a například pobaltské státy neměly zdaleka takové štěstí. Říká se, že Bolševici chtěli na příkladu Finska ukázat Leninovo učení o právu národů na sebeurčení, sám Lenin měl k Finsku také pozitivní vztah a ve městě Tampere můžete ještě dnes nalézt jeho muzeum.
Po tom, co Finové konečně získali vlastní stát, však nastaly ještě měsíce zmatků a neradostná občanská válka, která na dlouho dobu rozdělila společnost.

Oslavy dne nezávislosti:
Hlavní událostí bývá oslava v prezidentském paláci, kam si prezident každoročně zve hosty z řad umělců a dalších výrazných osobností. Slavnost sleduje samozřejmě televize.
Studenti a veteráni pořádají pochody se svíčkami a za okny domácností se zapalují modrobílé svíčky, jako památka na lidi, kteří za zemi položili život.


A na závěr - klíčové heslo dnešního dne tedy zní Hyvää itsenäisyyspäivää!